BIZ BURGWALLEN

De Burgwallen: het oudste en mooiste stukje Amsterdam. Ooit begonnen als havenbuurt, en nu een bruisend en zeer divers stadshart. In 2019 is de BIZ Burgwallen (Bedrijven InvesteringsZone) opgericht. Maar liefst 93% van de ondernemers in het gebied die een stembiljet hebben ingediend, hebben ervoor gekozen dat Biz Burgwallen hun materiële en immateriële belangen behartigt. Een ruime meerderheid!

Met ingang van 1 januari 2020 behartigt de BIZ alle materiële en immateriële belangen van ondernemers in het gebied voor een periode van 5 jaar.

De BIZ Burgwallen bestaat uit de volgende straten en grachten: Oudezijds Achterburgwal, Oudezijds Voorburgwal en het Oudekerksplein, inclusief de zijstraten en zijstegen. Het gebied wordt aan de noordzijde begrensd door de Prins Hendrikkade en aan de zuidkant door de Damstraat, de Oude Doelenstraat en de Oude Hoogstraat.

Plattegrond BIZ Burgwallen

De BIZ Burgwallen staat voor:

  • Een representatief, schoon en verzorgd gebied met een aangenaam verblijfsklimaat
  • Goed imago bij het publiek
  • Een politiebureau in het gebied
  • Sfeerverlichting tijdens de feestdagen
  • Betere (gescheiden) afvalinzameling
  • Verbeteren onderlinge relatie ondernemers
  • Verbeteren vindbaarheid, bereikbaarheid en ontsluiting door middel van hightech bewegwijzering en crowdmanagement
  • Behouden en uitbreiden van diversiteit in branchering, met name voor wat betreft de erotisch en seks gerelateerde functies
  • Zorgen voor een goede informatievoorziening en belangenbehartiging
  • Het zijn van een representatieve vertegenwoordiger van de ondernemers naar alle relevante stakeholders, instanties en overheid

Gezamenlijk persbericht ondernemersverenigingen en ondernemers 19 oktober 2020

Ondernemers Oude Binnenstad niet gekend in plan 'Amsterdams bedrijfsleven'


Wallen Open Dagen 18-19 juli 2020

Affiche voor de Wallen Open Dagen

Brandbrief 19 juni 2020

BIZ Burgwallen heeft een brandbrief gestuurd naar het college van burgemeester en wethouders en naar de gemeenteraad waarin alle ondernemersverenigingen van de oude binnenstad hun zorgen uiten over een tweedeling in de stad als gevolg van het huidige gemeentebeleid waarin ondernemersbelangen op het tweede plan komen.


Planvoorstel 1,5 meter economie

BIZ Burgwallen heeft een ‘Planvoorstel 1,5 meter economie’ ingediend bij de gemeente. In dit voorstel presenteert BIZ Burgwallen maatregelen die realistisch, veilig en uitvoerbaar zijn voor het gebruik van de openbare ruimte.


Model noodbrief aan verhuurder


Nieuws:

BIZ Burgwallen stuurt gemeente brandbrief over onnavolgbaar rondleidingenbeleid Wallen


Wilt u meer weten? Met de knop bovenaan deze pagina kunt u contact met ons opnemen.