BIZ BURGWALLEN

De Burgwallen: het oudste en mooiste stukje Amsterdam. Ooit begonnen als havenbuurt, en nu een bruisend en zeer divers stadshart. In 2019 is de BIZ Burgwallen (Bedrijven InvesteringsZone) opgericht. Maar liefst 93% van de ondernemers in het gebied die een stembiljet hebben ingediend, hebben ervoor gekozen dat Biz Burgwallen hun materiële en immateriële belangen behartigt. Een ruime meerderheid!

Met ingang van 1 januari 2020 behartigt de BIZ alle materiële en immateriële belangen van ondernemers in het gebied voor een periode van 5 jaar.

De BIZ Burgwallen bestaat uit de volgende straten en grachten: Oudezijds Achterburgwal, Oudezijds Voorburgwal en het Oudekerksplein, inclusief de zijstraten en zijstegen. Het gebied wordt aan de noordzijde begrensd door de Prins Hendrikkade en aan de zuidkant door de Damstraat, de Oude Doelenstraat en de Oude Hoogstraat.

Plattegrond BIZ Burgwallen

De BIZ Burgwallen staat voor:

  • Een representatief, schoon en verzorgd gebied met een aangenaam verblijfsklimaat
  • Goed imago bij het publiek
  • Een politiebureau in het gebied
  • Sfeerverlichting tijdens de feestdagen
  • Betere (gescheiden) afvalinzameling
  • Verbeteren onderlinge relatie ondernemers
  • Verbeteren vindbaarheid, bereikbaarheid en ontsluiting door middel van hightech bewegwijzering en crowdmanagement
  • Behouden en uitbreiden van diversiteit in branchering, met name voor wat betreft de erotisch en seks gerelateerde functies
  • Zorgen voor een goede informatievoorziening en belangenbehartiging
  • Het zijn van een representatieve vertegenwoordiger van de ondernemers naar alle relevante stakeholders, instanties en overheid

Reactie namens Biz Burgwallen op gemeentebeleid Wallengebied

04-05-2021

Burgemeester Halsema wil met goedkeuring van de gemeenteraad prostitutieramen, toeristen en overlast uit het historische stadshart terugdringen, onder meer door middel van het creëren van een Erotisch Centrum elders in de stad. De wijze waarop de plannen worden doorgedrukt doet denken aan Project 1012 en stuit ondernemers tegen de borst. Biz Burgwallen heeft een advocaat in de arm genomen die op 3 mei 2021 namens de ondernemers de noodklok heeft geluid.


Reactie Oude Stadshart op Aanpak Binnenstad

28-01-2021

Samen met de ondernemersverenigingen BIZ van Dam tot Stopera, BIZ Warmoesstraat, BIZ Zeedijk en OV Nieuwmarkt is BIZ Burgwallen onder de naam ‘Oude Stadshart’ een nieuw samenwerkingsverband gestart. Het Oude Stadshart vertegenwoordigt zo’n 700 ondernemingen in onze prachtige en unieke buurt die veelvuldig onderwerp is van gesprek, beleid en plannen. Onlangs heeft de gemeente weer een nieuw plan gelanceerd: ‘Uitvoeringsprogramma Aanpak Binnenstad’. Als zijnde Oude Stadshart hebben wij hierop gereageerd. Download hier de reactie die wij naar de gemeente en raadsleden hebben gestuurd.


Herstel bezoekerseconomie binnenstad

06-12-2020

Op 6 december 2020 heeft BIZ Burgwallen, samen met andere BIZ-Verenigingen, ondernemers, organisaties en belanghebbenden uit de (oude) binnenstad, drie kernpunten gepresenteerd aan de burgemeester, het college en aan alle raadsfracties. Deze drie punten vinden ondergetekenden van het grootste belang voor een verantwoord herstel van de bezoekerseconomie van de Amsterdamse binnenstad ná corona.


Gezamenlijk persbericht ondernemersverenigingen en ondernemers 19 oktober 2020

19-10-2020

Ondernemers Oude Binnenstad niet gekend in plan 'Amsterdams bedrijfsleven'


Wallen Open Dagen 18-19 juli 2020

14-07-2020

Affiche voor de Wallen Open Dagen

Brandbrief 19 juni 2020

19-06-2020

BIZ Burgwallen heeft een brandbrief gestuurd naar het college van burgemeester en wethouders en naar de gemeenteraad waarin alle ondernemersverenigingen van de oude binnenstad hun zorgen uiten over een tweedeling in de stad als gevolg van het huidige gemeentebeleid waarin ondernemersbelangen op het tweede plan komen.


Planvoorstel 1,5 meter economie

19-05-2020

BIZ Burgwallen heeft een ‘Planvoorstel 1,5 meter economie’ ingediend bij de gemeente. In dit voorstel presenteert BIZ Burgwallen maatregelen die realistisch, veilig en uitvoerbaar zijn voor het gebruik van de openbare ruimte.


Model noodbrief aan verhuurder

30-03-2020


Nieuws:

BIZ Burgwallen stuurt gemeente brandbrief over onnavolgbaar rondleidingenbeleid Wallen

10-03-2020


Wilt u meer weten? Met de knop bovenaan deze pagina kunt u contact met ons opnemen.